امضای تفاهم نامه همکاری ما بین میزبان هنر و موسسه انار زرین آداک قشم

امضای تفاهم نامه همکاری ما بین میزبان هنر و موسسه انار زرین آداک قشم

خلاصه خبر تاریخ انتشار: 1397/11/2

این تفاهم نامه در تاریخ 29 دی ماه 1397 با امضای طرفین صورت گرفت.