بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران

خلاصه خبر تاریخ انتشار: 1397/2/26

الکامپ

بازدید انار زرین از غرفه های نمایشگاه الکامپ که یکی از قوی ترین نمایشگاه های بین المللی در زمینه الکترونیک و تجارت الکترونیک می باشد
این نمایشگاه حمایت بزرگی برای شرکت های دانش بنیان و استارتاپ می باشد. که در عرصه الکترونیک و فناوری وارد بازار شده و به مردم معرفی می شوند.