کارگاه آموزشی روانشناسی

مهلت ثبت نام
1397/08/21
تاریخ شروع
1397/08/15
تاریخ پایان
1397/07/12
تعداد بلیط های باقی مانده : 0 عدد

کارگاه آموزشی روانشناسی

کارگاه آموزشی روانشناسی : کارگاه آموزشی روانشناسی

 

 

عنوان کارگاه

ساعت/هزینه دوره

دوره ی کامل فرزندپروری با جدیدترین تکنیک های روز دنیا

10ساعت/250 هزار تومان

تکنیک های کاربردی برای داشتن کودک حرف گوش کن(3 تا 12 سال)

4 ساعت/100 هزار تومان

تکنیک های کاربردی برای نظم کودک و انجام تکالیف مدرسه و ... (3 تا 12 سال)

3 ساعت/80 هزار تومان

آموزش مهارت جراتمندی و قاطعیت به کودکان

4 ساعت/100 هزار تومان

آمورش مهارت ارتباط اجتماعی و دوستیابی به کودکان

4 ساعت/100 هزار تومان

آموزش افزایش اعتماد به نفس در کودکان

6 ساعت/150 هزار تومان

آموزش بازی درمانی برای کودکان اضطرابی

10 ساعت/250 هزار تومان

آموزش بازی درمانی برای کودکان کمالگرا یا دارای اعتماد به نفس پایین

10 ساعت/250 هزار تومان